به گزارش خبرگزاری بسیج پرس سعید واسعی یکی از بازیکنانی بود که استقلالی‌ها در بحبوحه خریدهای خود در نقل و انتقالات؛ روی او هم دست گذاشتند و مذاکراتی جدی با وی انجام داده و حتی توافق هم حاصل شد. اما از آنجایی که این بازیکن تحت قرارداد پیکان بود، این نقل و انتقالات به رضایت باشگاه پیکان منوط گردید.

بعد از آن هر دو باشگاه استقلال و پیکان دستخوش تغییرات مدیریتی شدند تا توافقات قبلی از سوی هر دو باشگاه نادیده گرفته شود و این انتقال در ابهام قرار گیرد.

سعید واسعی که از این شرایط رضایت ندارد و گفته می‌شود حداقل از دو تیم لیگ برتری دیگر هم پیشنهاد دارد، به مسئولان باشگاه استقلال پیغام داده که تکلیفش را مشخص کنند. این بازیکن در نظر دارد چنانچه انتقالش به استقلال منتفی شود، تا زمانی که فرصت باقی است به پیشنهادات دیگرش به صورت جدی فکر کند. منبع:مهر