[ad_1]


گروه فرهنگی شهدای‌ گمنام بردستان پوستر مسابقه شهید شناسی برگرفته از زندگینامه و وصیتنامه شهدای شهرستان دیر را منتشر کرد.

[ad_2]