پیکر مطهر شهید مدافع حرم «محمود رادمهر» پس از قریب به پنج سال در خاک خان‌طومان سوریه تفحص و به همراه چهار همرزمش شهیدان «حسن رجایی‌فر»، «رضا حاجی‌زاده»، «محمد بلباسی» و «علی عابدینی» به وطن بازگشت.