به گزارش خبرگزاری بسیج پرس فرهاد مجیدی امروز پنجشنبه و یک روز پس از پیروزی استقلال برابر پرسپولیس از سمت خود استعفا کرد.

به دنبال این استعفا مدیرعامل باشگاه قصد دارد با تشکیل نشست فوق العاده هیات مدیره موضوع را بررسی و پس از آن واکنش رسمی این باشگاه را منتشر کند.منبع:مهر