به گزارش خبرگزاری بسیج پرس یکی از اهدافی که مدیرعامل باشگاه استقلال در سفر به ایتالیا دنبال می کند، ایجاد همکاری این باشگاه با یکی از باشگاه های معتبر ایتالیایی در زمینه تیم های پایه است.

در همین راستا سعادتمند و تیم همراهش در ایتالیا با مدیران یکی از باشگاه های معتبر این کشور وارد مذاکراتی شدند که نتایج خوبی هم حاصل شده است. 

استقلالی ها در نظر دارند در زمینه تیم های پایه و آکادمی باب همکاری با این باشگاه ایتالیایی را باز کنند. منبع:مهر