به گزارش خبرگزاری سیج از شاهین شهر، مسئول مجمع جهانی حضرت علی اصغر (ع) استان اصفهان با بیان اینکه امسال هجدهمین سال برگزاری مجمع جهانی علی اصغر است که قرار بود در ۷ هزار نقطه ایران و ۴۱ کشور برگزار شود گفت: به علت شیوع ویروس کرونا این مراسم بصورت مجازی، آنلاین و ارتباط زنده برگزار شد.