[ad_1]


نماهنگ «یقه سفید» به یاد شهیدان نام آور این آب و خاک تهیه شده و در ادامه قابل بهره برداری است.

[ad_2]