به گزارش خبرگزاری بسیج پرس بانک مرکزی نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی برای تهیه صورت‌های مالی میان دوره‌ای بانک‌ها در سال جاری را برای هر یورو، ۱۲,۹۰۰ تومان و برای هر دلار، ۱۱,۰۰۰ تومان اعلام کرد.منبع:مهر