به گزارش خبرگزاری بسیج پرس سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه در مراسم گرامیداشت روز پزشک، اظهارداشت: موفقیت ها در مبارزه با کرونا به ابزار متکی نیست و به فلسفه متکی است و این فلسفه است که امید می بخشد و روحیه می بخشد.

ادامه دارد…منبع:مهر