[ad_1]

به گزارش خبرگزاری بسیج پرس اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیئت دولت که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با هدف تأمین مالی و تسریع در اجرای طرح اقدام ملی مسکن ارائه شده و در خصوص الزام سازمان بورس و اوراق بهادار به انتشار اوراق خرید دین کالایی مصالح ساختمانی در بورس و نیز تهیه آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه ظرف ۲ ماه آینده است را به وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد ابلاغ کرد.

همچنین بر اساس این مصوبه هیئت دولت، بانک مرکزی موظف به موافقت با درخواست بانک عامل بخش مسکن برای راه اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان در بازار سرمایه با هدف تأمین مالی پروژه‌های مسکنی شد.

[ad_2]

منبع:مهر