مرکز فرهنگی و باغ‌موزه دفاع‌مقدس استان یزد در زمینی به مساحت ۲۰ هزار مترمربع در کنار پارک آزادگان صفائیه شهرستان یزد شامل سه بخش محوطه،۲ طبقه گالری نمایشگاهی و مفهومی و ساختمان اداری است که در طول سال پذیرای آحاد مردم است.