مرکز فرهنگی دفاع مقدس مازندران نیازمند توجه جدی و ویژه مسئولین است | خبرگزاری بسیج پرس