مراسم عزاداری شب عاشورا با حضور رهبر معظم انقلابمنبع:مهر