مراسم اختتامیه دومین رویداد سراسری تولید محتوای بسیج شامگاه جمعه با تقدیر از برگزیدگان در سالن ۵ آذر برگزار شد.منبع:مهر