به گزارش بسیج پرس پرس به نقل از بازار سرمایه، محمد ابراهیم آقابابایی گفت: در این پیش نویس نسبت به تعیین شماره حساب و نحوه اجرایی شدن این فرآیند تفاهمات لازم صورت گرفته است.

رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بازار با اشاره به این که «بانک مرکزی خزانه دار صندوق توسعه ملی است»، افزود: پس از نهایی شدن قرارداد اقدامات لازم جهت این انتقال اجرایی خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد به زودی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در اختیار صندوق تثبیت قرار گیرد.منبع:مهر