به گزارش خبرگزاری بسیج پرس سایت «فوتو مچ» ترکیه امروز درباره آخرین وضعیت انتقال سیدمجید حسینی مدافع ایرانی تیم ترابوزان اسپور به سمپدوریا، از مذاکره این باشگاه ایتالیایی با شخص مجید حسینی خبر داد.

این سایت نوشت: «سمپدوریا جدی ترین باشگاه خواهان مجیدی حسینی است؛ بازیکنی که باشگاه ترابوزان اسپور قبل از شروع فصل جدید به دنبال انتقال او است. باشگاه ایتالیایی برای کاهش هزینه نقل و انتقالات با این بازیکن در تماس است. حسینی خودش علاقه دارد فوتبالش را در ایتالیا دنبال کند.»

حسینی با تیم ترابوزان قرارداد دارد و گفته می شود این باشگاه ترکیه ای مبلغ ۵ میلیون یورو را برای فروش مدافع ایرانی خود مدنظر قرار داده است. منبع:مهر