[ad_1]

به گزارش بسیج پرس پرس، انجمن اولیا و مربیان در پاسخ به نامه اداره کل آموزش و پرورش یکی از استان‌ها در مورد لباس فرم دانش آموزان برای سال تحصیلی آینده پاسخ داد: با توجه به درخواست اولیا در مورد مشکلات اقتصادی ناشی از بیماری کرونا و تعطیلی چندماهه مدارس حق اختیار و تمایل در استفاده از لباس فرم سال تحصیلی گذشته برای والدین رعایت شود.

همچنین در بخش دیگری از این نامه عنوان شده است: قابل‌استفاده بودن لباس‌های فرم سال گذشته دانش‌آموزان برای سال تحصیلی پیش رو، ترتیبی اتخاذ شود تا مدیران مدارس وفق بند ۱۲ از شرح وظیفه شورای مدرسه مندرج در ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی مدارس در خصوص تصمیم‌گیری برای لباس فرم دانش آموزان و توجه همه‌جانبه به شرایط اقتصادی و مالی خانواده‌ها برای سال تحصیلی پیش رو از تحمیل خرید و تهیه لباس فرم جدید به اولیا خودداری شود و حق اختیار و تمایل در استفاده از لباس فرم سال تحصیلی گذشته برای والدین رعایت کنند.

[ad_2]

منبع:مهر