محورهای دومین همایش «گام دوم انقلاب، مکتب شهید سلیمانی» | خبرگزاری بسیج پرس