کمیته عالی مقابله با کرونا در عراق اعلام کرد که تا عید قربان مقررات و محدودیت‌های کرونایی ادامه خواهد داشت و بعد ازآن ممنوعیت آمدوشد سرتاسری لغو خواهد شد.