به گزارش خبرگزاری بسیج پرس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با درخواست جمعی از نمایندگان برای بررسی طرح رتبه بندی فرهنگیان به صورت دو فوریتی مخالفت کردند و این طرح به صورت یک فوریتی بررسی می‌شود.

جبار کوچکی نژاد به عنوان نماینده متقاضیان بررسی طرح رتبه بندی فرهنگیان به صورت دو فوریت، گفت: علی رغم اینکه رتبه بندی فرهنگیان در قانون برنامه ششم توسعه و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دیده شده است، اما تاکنون اجرایی نشده است.

وی تاکید کرد: رتبه بندی فرهنگیان منجر به ارتقای منزلت اجتماعی فرهنگیان و رقابت بین معلمان و ایجاد انگیزه برای فرهنگیان خواهد شد و دولت ملزم به اجرای طرح رتبه بندی معلمان است.منبع:مهر