به گزارش بسیج پرس پرس، محمدجواد حشمتی، رئیس کل دادگستری استان تهران در سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران از تشکیل مجتمع قضائی ویژه رسیدگی به جرایم زمین خواری در آینده نزدیک خبر داد.

رئیس کل دادگستری تهران افزود: تغییر کاربری و تصرفات غیر قانونی در اراضی ملی، طبیعی و دولتی، جز مشکلات و معضلات همیشگی ما بوده و همواره موضوعات و پرونده‌های قضائی مهمی در این رابطه تشکیل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مدیران و اشخاصی که مسئولیت‌های کلیدی بر عهده دارند، باید حفظ و نگهداری این منابع اولویت آنان باشد؛ چرا که میراثی گرانبهاست و باید به عنوان سرمایه ملی برای نسل‌های آتی باقی بماند و تمامی دستگاه‌های دولتی با وجود مسائل و مشکلات موجود به هر طریق باید به تکالیف قانونی خود عمل کنند.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران با اشاره به قوانین موجود تاکید کرد: در حال حاضر مقررات شفاف و صریحی در بحث حفظ و نگهداری اراضی ملی توسط دستگاه حاکمیتی وجود دارد و در قانون نیز در برخی از موارد نظر دستگاه‌های حاکمیتی مانند جهاد و کشاورزی به عنوان نظر کارشناس رسمی تعریف شده و دستگاه قضائی نیز موظف است آن را قبول کند.منبع:مهر