[ad_1]

به گزارش ایرنا ، اواخر هفته گذشته یکی از بازپرس های دادگستری بابل هنگام مراجعه به محل کارش از درب ورودی ارباب رجوع با درخواست سرباز وظیفه شناس برای بازرسی بدنی مواجه می شود و اجازه این کار را به سرباز نمی دهد. درب ورود قضات ، کارشناسان و وکلای دادگستری بابل جدا از محل ورود […]

[ad_2]