ماجرای پروژه جهانی «ترویج بی‌توجهی نسبت به عفت در پوشش و گفتار»به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، معصومه حکیمیان کارشناس ارشد تاریخ و فلسفه تربیت و معاون فرهنگی بسیج جامعه زنان کشور در گفت‌وگویی بد پوششی در جوانان و نوجوانان را متأثر از عوامل مختلف فرهنگی و اجتماعی توصیف و اظهار داشت: گاهی علت بد حجابی و بدپوششی در جامعه، جو حاکم بر جامعه است.

وی افزود: برخی از جوانان از نظر رفتاری و گفتاری عفیف و مقید هستند اما به لحاظ پوشش چندان تقیدی به حجاب شرعی ندارند و ریشه این نوع رفتار به تاثیر گرفتن از جو جامعه برمی‌گردد به اصطلاح جوگیر می‌شوند.

حکیمیان با اشاره به اینکه جو حاکم بر جامعه ممکن است توسط عوامل داخلی یا خارجی به سمت بدحجابی سوق داده شود، گفت: نوعی جوگیر شدن باعث این اتفاق می‌شود، متاأسفانه ضرب المثل «خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو» در این موضوع در بسیاری اوقات در کشور ما رخ می‌دهد.

معاون فرهنگی بسیج جامعه زنان کشور ادامه داد: برخی با وجود اینکه به عفت معتقد هستند و دوست ندارند کسی با نگاه ناپاک به آنها بنگرد یا ملعبه آدم‌های مریض شوند اما وقتی وارد جامعه می‌شوند و می‌بینند که تعداد قابل توجهی از افراد پوشش نامناسبی دارند اینها نیز تحت تأثیر همان جو به بدپوششی روی می‌آورند.

وی با اشاره به ضرورت توجه به جو حاکم بر جامعه، عنوان کرد: بنده معتقدم قبل از هر کاری باید به این سمت برویم که با چه روش و عملیات فرهنگی اجتماعی می‌شود جو غالب را اصلاح و از جوگیر شدن افراد پیشگیری کرد.

حکیمیان با بیان اینکه لازم است به کار رسانه‌ای و پرداختن به مسأله حجاب و رفع موانع آن در جامعه است، اضافه کرد: حل معضل بدپوششی در جامعه نیازمند کار رسانه‌ای، محتوایی، فرهنگی، تربیتی و آموزشی است که هر یک از دستگاه‌ها متولی بخشی از آن هستند.

کارشناس ارشد تاریخ و فلسفه تربیت افزود: به طور طبیعی بیشترین بخش تربیتی و آموزشی در مقوله حجاب و عفاف به نهاد مقدس آموزش و پرورش، بخش تصمیمی به وزارت علوم و مراکز دانشگاهی و بخش قابل توجهی از آن به کسانی برمی‌گردد که رزق هنری جامعه را تأمین می‌کنند.

وی با اشاره به نقش موثر هنر در شکل‌گیری و ارتقای فرهنگ یک جامعه، اظهار داشت: کسانی که با تولید محصولات هنری گوناگون اعم از نقاشی، فیلم، انیمیشین، موسیقی، کلیپ، سرود و غیره نیاز هنری مردم را تأمین می‌کنند تأثیر مستقیمی در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب یا عکس آن در جامعه دارند.

حکیمیان با اشاره به پروژه‌های پیچیده و سنگین دشمن در حوزه فرهنگ و سبک زندگی، اظهار کرد: یکی از کارشناسان خبره آمریکا در عملیات فرهنگی سیاسی حدود ۱۰ سال قبل گفت دیگر لازم نیست و فایده‌ای هم ندارد برای ایران به مسأله نظامی فکر کنیم، ما باید سه کار مهم تسخیر افکار، تغییر افکار و تغییر رفتار ملت ایران را در دستور کار خود قرار دهیم.

کارشناس ارشد تاریخ و فلسفه تربیت پروژه ترویج بی‌توجهی نسبت به عفت در پوشش، رفتار و گفتار را پروژه‌ای جهانی و قدیمی معرفی کرد و گفت: این طرح یک پروژه طولانی مدت حداقل به مدت ۲۰۰ سال برای کل جهان است و تنها مخاطب و قربانی آن ملت ایران نیستند.

وی افزود: از آنجایی که ملت ایران به دنبال استقلال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است و اقتدار را برای ملت و نظام خود می‌خواهد بیشتر مورد هجمه استکبار جهانی قرار گرفته و می‌گیرد.

حکیمیان با بیان اینکه تهاجم فرهنگی را مختص ایران دانستن یک اشتباه و سوء تفاهم است، گفت: سراسر جهان از این پروژه‌ای که استکبار برای ترویج بی‌بندوباری در دستور کار خود قرار داده است، ضربه می‌خورد.

معاون فرهنگی بسیج جامعه زنان کشور با اشاره به اینکه در همه دنیا فریادهایی علیه جنگ نرم بلند است، بیان کرد: خوشبختانه در سراسر جهان حتی در سایر ادیان و کشورها نیز مردم در حال بیداری و آگاه شدن نسبت به این مسأله هستند و فریادها در مقابله با جنگ نرم استکبار بلند است.

وی افزود: نکته جالب اینجاست که اسم جنگ نرم نیز مختص ما نیست و امروز جوامع مختلف با همین اسم به این مسأله توجه دارند.

منبع: فارس

انتهای پیام/ ۳۴۱