به گزارش بسیج پرس پرس به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، این سازمان اعلام کرد: پرواز تمام شرکت‌های هواپیمایی داخلی و شرکت‌های هواپیمایی کشور ترکیه از مبدا ایران به ترکیه تا اطلاع ثانوی لغو می‌شود.
 منبع:مهر