به گزارش خبرگزاری بسیج پرس قیمت هر اسکناس دلار آمریکا، امروز چهارشنبه ۱۲ شهریورماه برای خرید ۲۲۸۰۰ تومان و برای فروش ۲۲۹۰۰ تومان شد.

همچنین قیمت هر اسکناس یورو برای خرید در صرافی های بانکی ۲۷ هزار تومان و برای فروش ۲۷ هزار و ۱۰۰ تومان است.منبع:مهر