به گزارش خبرگزاری بسیج پرس قیمت هر اسکناس دلار آمریکا، امروز پنجشنبه ۶ شهریورماه در صرافی‌های بانکی برای خرید ۲۳,۰۰۰ تومان و برای فروش ۲۳,۱۰۰ تومان است.

همچنین قیمت هر اسکناس یورو برای خرید ۲۷,۲۰۰ تومان و برای فروش ۲۷,۳۰۰ تومان است.منبع:مهر