به گزارش خبرگزاری بسیج پرس قیمت هر اسکناس دلار آمریکا، امروز سه شنبه ٢٨ مرداد ٩٩ در صرافی‌های بانکی به ٢٢ هزار و ۵۵٠ تومان رسید.

همچنین صرافی‌ها امروز، هر دلار را ٢٢ هزار و ۴۵٠ تومان خریداری می‌کنند.

قیمت خرید یورو نیز در صرافی‌ها امروز ٢۶ هزار و ۶۵٠ تومان و قیمت فروش آن ٢۶ هزار و ٧۵٠ تومان است.منبع:مهر