به گزارش خبرگزاری بسیج پرس قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس) امروز دوشنبه ٢٠ مرداد ۱۳۹۹ در صرافی‌های بانکی به ٢٠ هزار و ٨٠٠ تومان رسید.

صرافی‌ها امروز هر دلار را ٢٠ هزار و ٧٠٠ تومان خریداری می‌کنند.

همچنین امروز قیمت خرید هر یورو در صرافی‌های بانکی ٢۴ هزار و ۴٠٠ تومان و قیمت فروش آن ٢۴ هزار و ۵٠٠ تومان است.منبع:مهر