به گزارش خبرگزاری بسیج پرس قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس) امروز یکشنبه ١٩ مردادماه ٩٩ در صرافی‌های بانکی به ٢٢هزار و ٢٠٠ تومان رسید.

همچنین امروز صرافی بانکی هر دلار را ٢٢ هزار و ١٠٠ تومان خریداری می‌کنند.

قیمت هر یورو نیز امروز در صرافی‌ها برای خرید ٢۶ هزار و ١٠٠ تومان و برای فروش ٢۶ هزار و ٢٠٠ تومان است.منبع:مهر