به گزارش خبرگزاری بسیج پرس قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس) امروز یکشنبه ١۶ شهریور ٩٩ در صرافی‌های بانکی به ٢٢ هزار و ۶٠٠ تومان رسید.

امروز صرافی‌ها هر دلار را ٢٢ هزار و ۵٠٠ تومان خریداری می‌کنند.

قیمت خرید یورو نیز امروز در صرافی‌های بانکی ٢۶ هزار و ٧٠٠ تومان و قیمت فروش آن ٢۶ هزار و ٨٠٠ تومان است.منبع:مهر