به گزارش خبرگزاری بسیج پرس قیمت دلار آمریکا (اسکناس) امروز دوشنبه ١٣ مرداد ماه ۱۳۹۹ در صرافی‌های بانکی برای فروش ۲١ هزار و ٩٠٠ تومان است.

امروز صرافی‌های بانکی هر دلار را ٢٠ هزار و ٣٠٠ تومان خریداری می‌کنند.

همچنین قیمت خرید هر یورو (اسکناس) امروز در صرافی‌های بانکی ٢٣ هزار و ٨٠٠ تومان و قیمت فروش آن ۲۵ هزار و ٧٠٠ تومان است.منبع:مهر