به گزارش خبرگزاری بسیج پرس قیمت هر اسکناس دلار آمریکا، امروز چهارشنبه ۵ شهریورماه در صرافی‌های بانکی برای خرید ۲۲۵۵۰ تومان و برای فروش ۲۲۶۰۰ تومان است.

همچنین قیمت هر اسکناس یورو برای خرید ۲۶۷۵۰ تومان و برای فروش ۲۶۸۰۰ تومان است.منبع:مهر