به گزارش خبرگزاری بسیج پرس قیمت هر اسکناس دلار آمریکا، امروز چهارشنبه ٢٩ مرداد ٩٩ در صرافی‌های بانکی ٢٢ هزار و ۴۵٠ تومان است.

صرافی‌ها امروز هر دلار را ٢٢ هزار و ٣۵٠ تومان خریداری کردند.

همچنین قیمت خرید هر یورو در صرافی‌های بانکی ٢۶ هزار و ۵۵٠ تومان و قیمت فروش آن ٢۶ هزار و ۶۵٠ تومان است.منبع:مهر