به گزارش خبرگزاری بسیج پرس کشور قطر در کنار ایران، هند، عربستان و ازبکستان یکی از نامزدهای کسب میزبانی جام ملت های ۲۰۲۷ آسیا است.

قطری ها که به نظر می رسد عزمشان برای گرفتن این میزبانی جزم است، مدارک مربوط به درخواست میزبانی را به کنفدراسیون فوتبال آسیا تحویل دادند.

«فهد بن محمد» سفیر قطر در مالزی با حضور در کنفدراسیون فوتبال آسیا این مدارک را به «ویندزور جان» دبیر کل کنفدراسیون تحویل داد. 

قطر میزبان جام جهانی ۲۰۲۲ هم می باشد و در صورتی که با درخواستش برای میزبانی جام ملت ها موافقت شود، ۵ سال بعد از جام جهانی یک رویداد بزرگ دیگر را برگزار می کند.منبع:مهر