پشت پرده مزاحمت جنگنده آمریکایی برای پرواز شماره ۱۱۵۲ شرکت هواپیمایی ماهان که از تهران به مقصد بیروت پرواز کرده بود توسط جنگنده‌های آمریکایی را در این بخش مشاهده می‌کنید.