گفت‌وگو با سردبیر خبرگزاری دفاع مقدس در برنامه تلویزیونی افق سینما؛

رسول شادمانی، سردبیر خبرگزاری دفاع مقدس در برنامه تلویزیونی «افق سینما» در خصوص نقش و تاثیر رسانه در حوزه فرهنگ و صنعت سینما به ویژه سینمای دفاع مقدس موضوعاتی مطرح کرد که در ادامه مشاهده می‌کنید.