سردار شهید «حسین دهستانی» در هفتم مرداد ۱۳۴۴ شمسی در اردکان متولد شد. وی در تاریخ ۱۳۶۵/۱۰/۲۸در عملیات کربلای ۵ با نوشیدن شهد شیرین شهادت، روح بلند و ملکوتیش از جسم کوچک و خاکیش به رضوان پر کشید.