مداحی در حسرت زیارت اربعین با نام «من ایرانم و تو عراقی» در ادامه قابل بهره برداری است.