شهر‌های مختلف آمریکا از جمله لس آنجلس، اورگان، لوئیزویل، پورتلند، آستین و سیاتل همچنان صحنه تظاهرات ضد نژاد پرستی و درگیری‌های خیابانی است.