هزاران نفر در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی نتانیاهو در خیابان‌های سرزمین‌های اشغالی حضور دارند.