[ad_1]

رویداد‌های مهم این روز در تقویم شمسی (۵ دی) • ولادت شهید محمدرضا فتحی (استان زنجان، شهرستان زنجان، روستای قلابر سفلی) (۱۳۳۷ ه.ش) • ولادت شهید محمدسعید امام جمعه (استان قزوین، شهرستان قزوین) (۱۳۳۸ ه.ش) • ولادت شهید امیر حاج امینی (استان مرکزی، شهرستان ساوه) (۱۳۴۰ ه.ش) • ولادت شهید علی علیپور (استان آذربایجان شرقی، شهرستان هشترود) (۱۳۴۱ ه.ش) • ولادت شهید حمیدرضا محب محمدی (استان اصفهان، شهرستان خمینی شهر) (۱۳۴۵ ه.ش) • ولادت شهید محمدحسین مختاری (استان کرمان، شهرستان سیرجان) (۱۳۴۷ ه.ش) • ولادت شهید بهرام صفرزاده (استان آذربایجان شرقی، شهرستان مرند) (۱۳۴۹ ه.ش) • شهادت شهید کامران نجات اللهی (استان کردستان، شهرستان بیجار) (۱۳۵۷ ه.ش) • شهادت شهید احمد ابراهیمی (استان مرکزی، شهرستان دلیجان، شهر نراق) (۱۳۵۹ ه.ش) • شهادت شهید رسول عبدی (استان آذربایجان شرقی، شهرستان تبریز) (۱۳۵۹ ه.ش) • شهادت شهید علیرضا ذوالفقاری (استان اصفهان، شهرستان دهاقان) (۱۳۵۹ ه.ش) • شهادت شهید تقی مومن‌زاده نوش آبادی (استان اصفهان، شهرستان آران و بیدگل) (۱۳۶۰ ه.ش) • شهادت شهید محمدرضا کردی (استان سمنان، شهرستان دامغان، روستای حیدرآباد) (۱۳۶۳ ه.ش) • شهادت شهید جعفر مهربخش (استان تهران، شهرستان تهران) (۱۳۶۳ ه.ش) • شهادت شهید حسن رضا محمدیان (استان خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند) (۱۳۶۵ ه.ش) • شهادت شهید علی محمد اربابی (استان اصفهان، شهرستان آران و بیدگل) (۱۳۶۵ ه.ش) • شهادت شهید فرزاد فرامرزیان (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۶۵ ه.ش) • شهادت شهید محمد زاهدی (استان اصفهان، شهرستان رهنان) (۱۳۶۵ ه.ش) • شهادت شهید سیدجلال خوشی (استان تهران، شهرستان تهران) (۱۳۶۵ ه.ش) • شهادت شهید محمد شیخ شعاعی (استان کرمان، شهرستان کرمان) (۱۳۶۵ ه.ش) • شهادت شهید ماشالله بوجاری آرانی (استان اصفهان، شهرستان آران و بیدگل) (۱۳۶۵ ه.ش) • شهادت شهید قاسم علی موجرلو (استان مازندران، شهرستان گلوگاه) (۱۳۶۵ ه.ش) • شهادت شهید سیدمرتضی موسوی سجاد (استان مازندران، شهرستان رامسر) (۱۳۶۷ ه.ش) • ولادت شهید بهنام چوپان نژاد (استان کرمان، شهرستان کهنوج) (۱۳۷۲ ه.ش) • شهادت شهید محمدرضا فرمانرواکردمیهن (استان آذربایجان شرقی، شهرستان سراب) (۱۳۷۳ ه.ش) • شهادت شهید محرم محمدی نیا (استان آذربایجان شرقی، شهرستان جلفا) (۱۳۷۸ ه.ش) • شهادت شهید سیدسیروس میرابراهیمی (استان اصفهان، شهرستان فریدن، روستای نهر خلج) (۱۳۸۲ ه.ش) • جشن کریسمس

[ad_2]