۴۰ سال از حماسه مدافع ۱۳ ساله خرمشهری گذشت. روایت شیر مرد کوچکی که افتخار دفاع مقدس شد را در ادامه مشاهده می‌کنید.