فیصل عبدالسات گفت: صهیونیست‌ها در تلاش بودند تا «مذاکرات» ابعاد سیاسی پیدا کند، ولی لبنان آنرا رد کرد و این مذاکرات با ثبت یک شکست سیاسی برای دشمن اسرائیلی و یک پیروزی سیاسی برای لبنان به پایان رسید.