[ad_1]

سرلشکر باقری در بازدید تاسیسات نظامیِ جزیره بوموسی؛

سرلشکر باقری در حاشیه بازدید تاسیسات نظامیِ جزیره بوموسی گفت: دشمنان منطقه‌ای ایران بدانند ایران در کنار دکترین صلح طلبی، حضور نظامیِ قدرتمند و قاطعی دارد.

[ad_2]