سردار «رمضان زیراهی» گفت: به‌زودی شناور اقیانوس‌پیما برای حضور در آب‌های آزاد و اقیانوس‌ها به نیروی دریایی سپاه ملحق می‌شود.