[ad_1]

سردار حسین اشتری با بیان اینکه مکتب حاج قاسم برای همیشه تاریخ زنده، پویا و پایدار خواهد ماند، گفت: برای پیروزی و سربلندی ایران در منطقه و جهان باید پیرو مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی باشیم.

[ad_2]