چهل‌سالگی سرو/

رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند: ملت ایران هشت سال جنگ را تحمل کرد، چون این هزینه‌ی دست یافتن به استقلال ملت و قدرت ملی و افتخار ملی بود.