سرلشکر باقری در محکومیت مواضع اسلام‌ستیزانه رئیس‌جمهور فرانسه:

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح مواضع اسلام‌ستیزانه رئیس جمهور فرانسه و حمایت او از انتشار کاریکاتورهای موهن علیه رسول گرامی اسلام (ص) را محکوم کرد.