به گزارش بسیج پرس، تعدادی از گروه های  جهادی حوزه بسیج دانش آموزی ۱۳آبان ،بمناسبت فرارسیدن ماه محرم نسبت به فضاسازی محرمی و نیز برپایی ایستگاه های صلواتی و… در سطح شهر راز اقدام نمودند .