مرکز مقاومت بسیج جمعیت هلال احمر کشور برگزار می کند؛

مرکز مقاومت بسیج جمعیت هلال احمر کشور در فراخوانی عمومی از نیروهای بسیجی و جهادی دعوت به همکاری با کادر درمان برای ریشه کنی ویروس کرونا کرده است.

به گزارش بسیج پرس از سپاه تهران بزرگ، مرکز مقاومت بسیج جمعیت هلال احمر کشور با همکاری بسیج جامعه پزشکی سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ و سازمان بسیج ادارات و وزارتخانه های کشور در فراخوانی تحت عنوان “فراخوان همیار سلامت” ، از نیروهای بسیجی و جهادی دعوت بعمل آورده که در راستای مقابله با ویروس منحوس کرونا و کمک به کادر درمان به یاری مراکز درمانی بشتابند و از طریق شماره تماس: ۸۸۲۰۱۰۵۰۰۲۱ و شماره فکس: ۸۸۲۰۱۰۷۰۰۲۱ درخواست همکاری خود را در این کمک مومنانه اعلام نمایند.

گفتنی است محورهای خدمت رسانی در این فراخوان شامل: کمک به بیمار بعنوان همراه تا قبل از بستری شدن، کمک به امور پذیرش در مراکز درمانی، همراهی بیمار نیازمند ویلچری، واکری و سالمندان، کمک به امور ترخیص بیماران، پیگیری های پس از ترخیص، راهنمایی بیماران به واحدهای بیمارستانی و حمایت های روانشناسی در طول درمان از خانواده های بیماران می شود.